بحث کثیف, فیلم سازمان دیده بان به صورت رایگانداستان سکسی مصور