سکسی, تالیف سازمان دیده بان به صورت رایگانداستان سکسی مصور